Algemene verkoopsvoorwaarden

   

   

  Ieder lid heeft kunnen genieten van een 2.5 daags proefabonnement en heeft de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen. Het abonnement wordt dus met kennis van zaken genomen. In geval van annulatie dient dit voor de vervaldag te geschieden. Geen enkele terugbetaling is voorzien, wat ook de reden mag zijn.

  De traders van Vega-Traders behouden zich de mogelijkheid voor om jaarlijks tot 15% van de beursdagen afwezig te zijn om reden van jaarlijkse vakantie of tijdelijke afwezigheid.

  Het gebruik van de signalen van vega-traders is beperkt tot 1 persoon. Bent u een bedrijf, gelieve ons te contacteren; iedere overtreder wordt definitief verwijderd uit het ledenbestand. No Money back.

  Het vaste IP adres, constant en uniek van een tester of een lid moet exact overeenkomen met zijn persoonlijk adres.

  Gezien de kwaliteit van de signalen van vega-traders.com proberen vele testers zich in te schrijven onder valse identiteiten om aldus meerdere malen te kunnen testen en zo het abonnement te omzeilen. www.vega-traders.com behoudt zich het recht voor in geval van twijfel over de identiteit om een bewijsstuk te vragen. In geval van weigering zal de tester definitief geblokkeerd worden.

  Vega-traders behoudt zich eveneens het recht voor om leden met een valse identiteit of IP adres definitief te verwijderen. Indien door geval van overmacht onze dienstverlening onderbroken wordt is een terugbetaling niet van toepassing.

  Ieder lid, dat beledigende of lasterlijke berichten naar onze traders of diensten stuurt, zal onmiddelijk zonder voorafgaand bericht uitgesloten worden en dit zonder recht op terugbetaling.


  Vega-traders is een dienst verleend door:

  Forconex c/o Multifiduciaire SA. 1, carrefour de Rive - 1207 Genève - Zwitserland.

  RC: CH-660.0.222.010-6.

  Ons contactieren: management@vega-traders.com

  Voor wie met een bankkaart betaalt :

  De betaling geschiedt van datum tot datum. De overeenkomstige bedragen zullen onmiddellijk op de bankkaart van de koper gedebiteerd worden, zoals medegedeeld bij de aankoop.

  De klant moet zelf de automatische verderzetting van het abonnement voor de vervaldag onderbreken, zoniet zal de vernieuwing automatisch geschieden voor eenzelfde duurtijd. Indien u de automatische betalingen wil stopzetten en aldus uw abonnement, kan u dit instellen via de pagina Mijn abonnementen van uw Vega-Traders rekeningen door te klikken op de knop "Mijn abonnementen opzeggen".

  Nieuw: Betaling via overschrijving: contacteer ons

  Nieuw: Abonnement op maat: 20 dagen / 2 maand: contacteer ons