HOE GEBRUIKT U DE MARKTZAAL Forex

   

   

  www.vega-traders.com raadt zijn leden aan gebruik te maken van de 2.5 gratis dagen op proef om te oefenen in het ingeven van de orders en het virtueel winstnemen. Het team raadt aan enkel live te traden als u alles goed onder de knie heeft.

  De rendementen zijn berekend op basis van één standaardcontract.

  De Trader aan het roer van de Trading Room (marktzaal), zal, wanneer hij een positie inneemt, de klant verwittigen met een boodschap van het type Ready ; daarna, wanneer aangewezen, Go Long (koop) of Go Short (verkoop). Het kan zijn dat u een klein verschil ziet tussen uw instapprijs en deze van de trader te wijten aan het ingeven. Maar U heeft nog 2 seconden om in positie te gaan. Zoniet,wacht op de volgende.

  Wanneer de positie ingenomen is, wordt deze bovenaan getoond aan de instapprijs. Iedere nieuwe koers (New price) of THINK PROFIT, wordt in het groen getoond.

  De marktzaal Vega-Traders voorziet een auditief signaal, verschillend voor ieder signaal. Na enige tijd herkennen de leden de diverse geluidssignalen. Vega-Traders plaatst systematisch een stoporder op 30 pips van de initiële positie (echter, indien de trade niet goed loopt, zal de trader vaak deze positie sluiten alvorens de stop bereikt werd, om aldus de verliezen te beperken).

  Wanneer de positie ingenomen is, wordt deze bovenaan getoond aan de instapprijs. Iedere nieuwe koers (New price) of THINK PROFIT, wordt in het groen getoond.

  De waarde van de stop staat in het rood. Het is warm aanbevolen aan alle leden om hetzelfde toe te passen. Gedurende het traden toont de Trader boodschappen New price / think profit (denk er aan om kleine winsten te nemen of wees geduldig, volgens uw keuze) of THINK PROFIT (neem grotere winsten of sluit alles op kritische punten).

   

  Indien in geval van twijfel de Trader een stop op het instapniveau plaatst, zal hij een eventueel verlies niet in rekening brengen. Maar aangezien zijn instapkoers geen toeval is, zal hij opnieuw in positie gaan indien de trade opnieuw aan dezelfde koers wordt gactiveerd.


  Om alle discussie over de gerealiseerde rendementen te vermijden, proberen de traders aan het roer tenminste een afstand van minimaal 5 tot 6 pips van de instapkoers tot de nieuwe New price te respecteren.

  Opgelet: www.vega-traders.com raadt ten zeerste aan een groot deel van de winst te nemen van zodra u het signaal THINK PROFIT ziet verschijnen, enerzijds om systematisch winsten te realiseren en anderzijds om een mogelijke koersval bij deze preciese punten met aldus een risico op een verlieslatende trade te vermijden.

  Indien u over een klein kapitaal (€ 5.000 tot € 10.000) beschikt, zoek dan niet om dagelijks de rendementen, vermeld op de site, te behalen maar wel de objectieven vermeld op de homepagina (€200) hetgeen mits enige oefening realiseerbaar is.

  Bovendien raadt Vega-Traders zijn leden sterk aan om vanaf de eerste THINK PROFIT hun stop te plaatsen aan de openingskoers om latere verliezen te vermijden.

  Opgelet: op een trading positie is er geen enkel verband tussen het getoonde tijdstip voor een nieuwe bereikte koers en de koers zelf: de trader aan het roer kan deze koers meerdere seconden of minuten tonen nadat deze op de markt bereikt werd. Het enige wat u dient te onthouden is dat deze koers bereikt werd en dat de leden er winst hebben kunnen uit puren.

  Het signaal Exit moet nimmer beschouwd worden als een winstname, dat enkel van toepassing is op New price of vooral THINK PROFIT. Exit betekent een definitieve uitstap meestal na een aantal voorafgaande THINK PROFIT en in het slechtste geval een verliezende trade.


  Anderzijds, wanneer u het signaal THINK PROFIT hoort of ziet tijdens het traden zonder nieuw koersdoel, raden we aan om uw positie fors te verlichten zoniet volledig te sluiten

  Indien na het signaal de positie nog niet winstgevend is en dat de Trader THINK PROFIT op de laatste koers activeert, dan plaatsen we systematisch een stop op deze koers en zal er aldus geen enkel verlies zijn. Zoniet zal er een verlies zijn.

  De uiteindelijke rendementen zijn berekend tussen de New price, THINK PROFIT, of Exit, de meest winstgevende en de instapkoers. Omwille van de transparantie wordt ingeval van een verliezende trade het resultaat berekend tussen de meest positieve waarde en de Think Profit verwittiging of de definitieve uitstapkoers.

   

  Heel belangrijk: goed handelen is een samenspel van goede instapmomenten en een goed money management. Intelligente orders zijn van groot belang en de beste "setups" worden, op aanvraag, aanbevolen tijdens de Premium webinar.

   

  We trade: EUR/GBP GBP/USD USD/JPY EUR/USD USD/CHF AUD/USD EUR/JPY .

  De signalen worden gegeven van ongeveer 08u00 tot ongeveer 18u00, Centraal-Europese tijd (GMT+1).