HOE GEBRUIKT U DE MARKTZAAL Grondstoffen

   

  Vega-Traders raadt zijn leden aan om drie gratis proefdagen te gebruiken om de orderingave en de winstname virtueel te oefenen. Het team raadt aan enkel in realtime te handelen indien u de werkwijze goed onder de knie heeft.


  Ieder punt in de markt heeft een specifieke waarde : 

  - 100$ voor het goud GOLD

  - 1000$ voor het SILVER

  - 1000$ voor de WTI.

  De Trader in de Trading Room (marktzaal) verwittigt de klant met de boodschap Ready wanneer hij een positie zal innemen, daarna, wanneer aangewezen : Go long (koop) of Go short (verkoop). Wanneer de positie ingenomen is, is deze bovenaan zichtbaar aan instapkoers ; deze blijft zichtbaar tot het sluiten.

  Iedere nieuwe koers (New price / think profit) of THINK PROFIT, wordt automatisch in het groen getoond.

  De marktzaal Vega-Traders voorziet ieder signaal van een ander geluid. Na enkele waarnemingen kunnen de leden ze gemakkelijk herkennen.

  Gedurende het traden toont de Trader de berichten New price / think profit (denk er aan om kleine winsten te nemen of wacht, zoals u verkiest) of THINK PROFIT (neem grotere winsten of sluit alles, op kritische momenten)


  Opgelet : Vega-Traders raadt zijn leden sterk aan om een significant deel van de winst te nemen van zodra men het signaal THINK PROFIT ziet verschijnen, om enerzijds systematisch winsten te realiseren en anderzijds om een mogelijke koersval bij deze preciese punten met aldus een risico op een verlieslatende trade te vermijden.


  Indien u over een klein kapitaal (€ 5.000 tot € 10.000) beschikt, zoek dan niet om dagelijks de rendementen, vermeld op de site, te behalen maar wel de objectieven vermeld op de homepagina (€200) hetgeen mits enige oefening realiseerbaar is.


  Bovendien raadt Vega-Traders zijn leden sterk aan om vanaf de eerste THINK PROFIT hun stop te plaatsen aan de openingskoers om latere verliezen te vermijden.

  Het signaal Exit moet nimmer beschouwd worden als een winstname, dat enkel van toepassing is op New price / Think profit of vooral THINK PROFIT. Exit betekent een definitieve uitstap meestal na een aantal voorafgaande THINK PROFIT en in het slechtste geval een verliezende trade.


  Anderzijds, wanneer u het signaal THINK PROFIT hoort of ziet tijdens het traden zonder nieuw koersdoel, raden we aan om uw positie fors te verlichten zoniet volledig te sluiten. Indien u het woord “RISKY” ziet, geplaatst vanaf het begin door de trader, of kort na “We reduce” plaatsen we systematisch een stop aan de instapkoers.

  De uiteindelijke rendementen zijn berekend tussen de New price / think profit, THINK PROFIT, of Exit, de meest winstgevende en de instapkoers.

  Omwille van de transparantie wordt ingeval van een verliezende trade het resultaat berekend tussen de meest positieve waarde en de Think Profit verwittiging of de definitieve uitstapkoers.

  De signalen worden gegeven van ongeveer 08u00 tot ongeveer 18u00, Centraal-Europese tijd (GMT+1).